Velkommen til Sejlklubben Ulvsund. Vores klub er en hyggelig og aktiv klub, der lægger vægt på det sociale liv i havnen og med aktiviteter på mange fronter – Læs mere i denne folder.

Indhold:

Indmeldelse i klubben                   Master på/af

Nøgler til klubhus                          Kapsejlads

Klubstander                                  Årets sociale aktiviteer

Bådisætning                                 Hjemmeside

Bådoptagning                                Indmeldelsesblanket

 www.ulvsund.dk

 

Praktiske informationer…

Indmeldelse i klubben

Du kan indmelde dig på sejlklubbens hjemmeside www.ulvsund.dk eller ved at udfylde indmeldelsesskemaet i denne folder og sende/aflevere det til kassereren eller formanden. Prisen for et medlemskab er pt.:

Se kontigenter  Tryk her.

Prisen på medlemskabet reguleres jf. nettoprisindekset.

 

Nøglebrik til klubhus

Som medlem af klubben kan du, mod et depositum på kr. 100,-, få en nøglebrik til klubhuset ved at henvende dig til klubbens kasserer.

 

Klubstander

Når du melder dig ind i klubben, kan du få udleveret den første klubstander til montering på din båd. Standeren monteres i et flagspil under bagbord salinghorn eller på din motorbåd. Når du derefter skal have en ny er prisen p.t. kr. 70,-.

 

Bådisætning

Klubben arrangerer to isætninger i april måned. Du tilmelder dig på hjemmesiden eller ved at kontakte et bestyrelsesmedlem, der kan hjælpe dig med tilmeldingen. Datoerne fremgår af kalenderen på hjemmesiden. Kranmanden og havnefogeden bestemmer rækkefølgen, som offentliggøres ca. 4 dage før isætningen.

 

Bådoptagning

Klubben arrangerer ligeledes 2 optagninger i oktober/november, hvor proceduren er den samme som ved isætning.

 

Masteopbevaring

Er du sejlbådssejler kan du få behov for at få opbevaret masten om vinteren. Klubben har lejet et lokale til formålet i den ”Gule Stald” af Vordingborg Kommune. Regler og procedurer er beskrevet ved opslag og skal følges. Masten skal rigges af, kun fald må være tilbage og de skal være bundet ind til masten. Prisen er p.t. kr. 150,- for mast incl. rulleforstag, bommen koster yderligere kr. 25,-. Er du usikker på, hvordan du skal få masten på eller af, er de andre sejlere som regel meget hjælpsomme, du skal blot spørge. Hvis masten ikke er behørigt afmærket med navn, telefonnummer og kvittering for betaling kan bestyrelsen fjerne masten fra mastehuset.

 

Toilet & bad

Adgang til toilet og bad kræver indtastning af en kode (eks.: 1234#), der fås ved henvendelse til havnefogeden. I vinterperioden er kodetoiletterne aflåst, men der er adgang til handicaptoilettet.

 

Kapsejlads…

Onsdagssejlads

I maj begynder onsdagssejladserne, hvor man i en rigtig hyggelig ånd konkurrerer på en bane lige uden for havnen. Efter sejladsen er der kaffe og kage (kagebagningen går på skift blandt deltagende både). Der betales kr. 5,- pr. person for kaffen. Pengene går til præmier, der uddeles ved fællesspisningen på standerstrygningsdagen.

Sommerpause i onsdagssejladser

Sejladserne holder sommerpause i juli måned og genoptages første onsdag i august og slutter midt i september. (se datoerne på hjemmesidens kalender)

Riggersejlads

I april måned, i forbindelse med standerhejsningen, gennemføres årets første kapsejlads i Stege bugt og i farvandet mellem broen og Tærø. Der er præmier til hver tredje startende båd, som overrækkes ved den fælles grillmiddag om aftenen (hver båd medbringer egen mad).

Afriggersejlads

Sidste lørdag i september afholdes årets sidste kapsejlads. Den gennemføres som jagtstart, hvilket betyder at langsomste båd starter først – hurtigste båd sidst. I teorien skal alle komme i mål samtidig, det holder dog aldrig, derfor er første båd over målstregen vinderen. Der er præmier til hver tredje båd, som overrækkes samme eftermiddag under fællesfrokosten.

 

 

Nogle af årets sociale aktiviteter

Standerhejsning

Standeren sættes på klubhuset efterfulgt af hyggeligt samvær. Standerhejsningen efterfølges af Riggersejlads om eftermiddagen. Standerhejsningen er altid sidste lørdag i april.

Klubture

Der gennemføres to fællesture hvert år. Den første er Pinsetur med afgang lørdag og hjemkomst 2. pinsedag. Destinationen er forskellig fra år til år. Anden tur er sidste weekend i august. Begge fællesture arrangeres af turudvalget.

Fisketur

Motorbådsudvalget arrangerer fisketur på Øresund i begyndelsen af marts. Synes man det er for koldt til fiskeri kan man deltage i et alternativt arrangement shopping i enten Fields eller Fisketorve. Om efteråret arrangeres der fiskekonkurrence i lokalområdet.

Livet i klubben

Klubhuset er i weekenderne ofte rammen om hyggelige fællesspisninger og en varm grill, hvor alle er velkomne. Eneste krav er at man kommer og medbringer egen mad.

Standerstrygning

Sæsonen er slut og standeren stryges. Fællesspisning om aftenen og hver båd medbringer én ret som alle kan smage.

Julefrokost

Sidste lørdag i november afholder klubben julefrokost for medlemmerne. Festudvalget står for maden – du betaler lidt for det og hygger dig sammen med sejlervennerne.

Generalforsamling

I foråret afholder klubben generalforsamling. For dem der vil spise med serveres der Gule ærter før generalforsamlingen.

I løbet af vinteren

Der arrangeres forskellige sammenkomster i løbet af vinteren. Det kan være: Ulvsundtræf, førstehjælp, bowling, Martha-aften.

 

 

 

 Til indmeldings formular  Tilmeld tryk her