Forside Om klubben Blandet Foto Havnenyt Kalender Kølbådsudv. Jolle udv. Turudvalg Links

Mastekran!!

Baggrunden: Primo september 2021 blev den eksisterende mastekranen taget ned, fordi den betonklods, den stod på, var knækket og kranen derfor ikke længere kunne godkendes.

Kommunen forventer fortsat, at der vil gå flere år (6-8 år), før der kan opstilles en ny mastekran på Kalvehave Havn.

Det kan vi ikke vente på. Derfor har sejlklubbens bestyrelse nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde en permanent løsning med Sejlklubben som ejer. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg, der kan fremlægges på den næste ordinære generalforsamling i februar 2023.

Sejlklubben har igen valgt at leje en minikran (som den i efteråret 2021 og foråret 2022). Kommunen betaler for lejen af minikranen. Der er dog krav om, at det er én person, der har fået den nødvendige instruktion, der anvender kranen. Dette betaler kommunen ikke for. Bådejerne betaler derfor en mindre pris for løftet af masten. Prisen bliver 100 kr. pr. løft.

Der bliver to perioder, hvor masterne kan løftes. Det er:

  7. –  9. oktober  Bestil tryk her

22. – 23. oktober Bestil tryk her

Hvordan gør du:

·         Du bestiller tid på hjemmesiden i lighed med bådisætningen, læg gerne din tid op af andre

·         Klargør din mast til afmontering i god tid

·         Betaling via mobilepay på dagen

Er en bådejer forhindret på én af de fem dage, må de selv finde en løsning på at få masten afmonteret.

Det kan f.eks. være

·         Aftaler med et andet medlem i klubben om at afmontere masten for dig

·         Du får en vognmand til at løfte masten på et tidspunkt, der passer dig

·         Sejlerne finder selv på individuelle løsninger.

Det er dog bydende nødvendigt at Sejlklubbens medlemmer bakker op om denne løsning, da bruttoprisen er den samme. Prisen pr. løft er udregnet på baggrund af 50 master.

Bestyrelsen er fuldt ud klar over frustrationerne blandt sejlerne, men vi i bestyrelsen er nødt til at finde løsninger på det konkrete problem. Bestyrelsen modtager gerne konstruktive forslag både her og nu, men også på længere sigt.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

 

Denne side er opdateret d.13-09-2022