Privatlivspolitik for Sejlklubben Ulvsund

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Sejlklubben Ulvsund behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig.

I Sejlklubben Ulvsund er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

Sejlklubben Ulvsund

CVR-nummer 67564413

Kalvehave Havnevej 56, 4771 Kalvehave

sejlklubbenulvsund@gmail.com

Tlf.: 40903812 (formand)

Brug af personoplysninger.

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Opkrævning af kontingent.

Indkaldelser til generalforsamling og medlemsmøder.

Indberetning til Dansk Sejlunion (DS) og Dansk Idrætsforbund (DIF).

Ansøgning af midler i henhold til folkeoplysningsloven.

Kategorier af personoplysninger.

Vi indsamler følgende oplysninger:

 1. Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser ved indhentning af Børneattester. Det gælder kun for medlemmer, der har at gøre med træning og uddannelse af ungdomssejlere (børn under 18 år).
 2. Almindelige personoplysninger:
  1. Medlemsnummer (tildeles af administrator).
  2. Navn.
  3. Adresse.
  4. E-mailadresse.
  5. Telefonnummer.
  6. Medlemstype.
  7. Kontingentstørrelse.
  8. Status for kontingentbetaling.
  9. Alder.
  10. Bådnavn.
  11. Bådplads.
  12. Indmeldelsesdato.
  13. Nøglebrikker til klubhus (antal).
  14. Bemærkninger til internt brug.

 

Kilder.

Vi modtager kun information fra dig selv.

 

 

Behandlingsgrundlag.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • at kunne opkræve korrekt kontingent,
 • at kunne komme i kontakt med medlemmet,
 • at kunne indberette korrekt grundlag for DS’ opkrævning af kontingent af sejlklubben,
 • at kunne søge midler jf. folkeoplysningsloven,
 • at kunne indberette nødvendige statistisk data til DIF vedr. aldersfordeling m.m.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Der udleveres kun anonymiserede oplysninger til DIF og Kommunen i forhold til betaling af medlemskontingent, ansøgninger om tilskud i forhold til Folkeoplysningsloven, og til statistiske formål i hovedorganisationen DIF.

 

 

Opbevaring af dine personoplysninger.

Vi vil opbevare dine personoplysninger elektronisk, så længe du er medlem af sejlklubben. Af regnskabet fremgår betaling af dit medlemskab kun i form af dit medlemsnummer, som ikke længere eksistere eller bliver tildelt et nyt medlem efter din udmeldelse.

I tilfælde af, at der indhentes børneattester, opbevares disse kun af formanden, der ikke oplyser om indholdet

af disse til andre i foreningen. Børneattesten makuleres, når den pågældende ikke længere er tilknyttet klub-

ben.

 

Dine rettigheder.

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du meddele det skriftligt til Bestyrelsen for Sejlklubben.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Sidst opdateret: 24. marts 2018