Mastehus

Forside Om klubben Blandet Foto Havnenyt Kalender Kølbådsudv. Jolle udv. Turudvalg Links

Udvalg Kontigent Referater Vedtægter Mastehus Instrukser Anvisninger Klubhus

 
 

 

    

      

Sejlklubben Ulvsund

Klubhusreglement

 

·         Huset står til rådighed for klubbens medlemmer og deres gæster til brug i forbindelse med sejlads eller ophold i båden. Klubbens arrangementer har forret for andre arrangementer.

·         Huset kan ikke benyttes til afholdelse af lukkede selskaber. Medlemmer og organisationer med tilknytning til havnen kan låne huset til at afholde receptioner, møder og lignende under forudsætning af, at der er åbent for sejlklubbens brugere under hele arrangementet.

·         Sommerhalvåret kan klubhuset kun udlejes i begrænset omfang til klubbens mellemmer som åbent arrangement, hvor klubbens medlemmer er inviteret.

·         I vinterhalvåret 1. november – 31. marts kan huset udlejes til et arrangement af privat karakter til klubbens medlemmer, der ønsker at fejre egne mærkedage med den nærmeste familie og venner.

·         Klubhuset kan generelt udlånes til møder af sejlklubbens samarbejdspartnere med tilknytning til Kalvehave havn. Det kan ske på tidspunkter, hvor sejlklubbens medlemmer ikke forventes at bruge huset.  

Pris for leje af klubbens hus er:

·         1.500,00 kr. for fester for medlemmer og nærmeste familie

·         500,00 kr. til et møde

Hertil forbeholder klubben sig ret til at opkræve ekstra gebyr for supplerende rengøringen og evt. skadet inventar/service. Prisen er gældende fra 2024 og reguleres med nettoprisindeks hvert 5. år.

 

·         Gæstesejlere er velkomne til at benytte huset, idet havnefogeden kan skaffe dem adgang, hvis huset skulle være aflåst.

·         Havneudvalget og andre organisationer med særlig tilknytning til havnen kan efter aftale med formanden benytte huset til generalforsamlinger, større møder etc.

·         Hvis små hunde medbringes i klubhuset, skal det ske uden gene for andre, der opholder sig i og omkring klubhuset.

·         Huset må ikke anvendes til overnatning.

·         Det er vigtigt for sejlklubben, at huset holdes rent og i god stand, samt at der i huset er et rart og positivt miljø. Brugerne bedes derfor vise hensyn.

Nøgler:

·         Medlemmerne kan mod depositum få udleveret nøglebrik til huset.

·         Nøglen tilhører klubben og skal afleveres, når medlemskabet ophører.

 

Brug af huset:

·         Køkkenet må anvendes af husets brugere, dog ikke dagligt. Rengøring af komfur påhviler brugeren af dette.

·         Husk at vaske op! Køkkengrej, møbler o.l. må ikke fjernes fra huset.

·         Husets brugere rydder op efter sig.

·         Sejlklubben sørger for overordnet rengøring.

·         Husets brugere kan købe øl og vand fra klubbens beholdning mod mobilepaybetaling eller kontant betaling.

 

Husudvalg:

·         Består p.t. af: Sejlklubbens formand og sekretær samt af medlemmer af festudvalget

·         Udvalget sørger for indvendigt vedligehold og tager stilling til husets indretning og udsmykning.

·         Udvalget har det daglige opsyn med huset og følger op på, om husordenen respekteres.

 

 

 
 Denne side er opdateret d.19-11-2023